Seminerler

1.1998 Gazi Üniversitesi Jinekoloji Semineri
1988
Mikrocerrahi

2. 1990 Gazi Üniversitesi Jinekoloji Semineri
1990
Jinekolojide Laser Kullanimi

3. 1990 Ii.Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri
2-5 Mayıs 1990 Istanbul
over Kanserinde Cea Ile Ca 125 Düzeyleri

4. 1990 Ii.Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri

2-5 Mayis 1990 Istanbul

5. 1991 Ikinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri
27-30 Mayis 1991, Antalya

6. 1991 Gazi Üniversitesi Jinekoloji Semineri
1991
Operatif Histeroskopi

7. 1991 Ikinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri

27-30 Mayis 1991 Antalya-türkiye

8. 1992 Ii.Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri

27-30 Mayis 1991 Antalya
Endometriozis Ve Infertilite

9. 1993 Gazi Üniversitesi Jinekoloji Semineri

1993
Art Gebeliklerinin Izlenmesi

10. 1995 Gazi Üniversitesi Jinekoloji Semineri

1995
Preimplantasyon Genetik Tani

11. 2000 Gata Jinekoloji Ve Obstetri Semineri

Ovulasyon Indüksiyonu

12. 2002 Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları : Ofis İşlemleri

21 Kasım 2002

13. 2003 Zekai Tahir Burak Doğumevi Konferans Ve Seminer Programı

09 Ocak 2003 Ankara

14. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları Anabilim Dalı, Eğitim Toplantıları 
20 Aralik 2006, Polikistik Over Sendromu: Güncel Tedavi Yaklaşimlari, Konuşmaci

15.  Abant Izzet Baysal Tıp Fakültesi, Eğitim Toplantilari

23 Aralik 2006, Pcos’ta Ovulasyon Indüksiyonu, Konuşmaci

16. Tcbs Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi 2006-2007 Eğitim Toplantilari
10 0cak 2007, Endometriozis Infertilite Ilişkisi, Konuşmaci

17.  Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Eğitim Toplantıları

Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı
18.Tcbs Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
22 Mart 2008 ‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

19. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008‘’ Infertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

20. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
Haziran 2008 ‘’ovulasyon Fizyolojisi Ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

21. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları
Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı

22. TCSB Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
22 Mart 2008 ‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

23. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008 ‘’ Infertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

24. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
Haziran 2008 ‘’Ovulasyon Fizyolojisi Ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

25. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları
Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı

26. TCBS Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

27. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008 ‘’ İnfertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

28. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları, Haziran 2008 ‘’Ovulasyon Fizyolojisi ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

29. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
31.10.2008 Endoskopik Eğitimlerin Akreditasyonu ve günümüzde ofis histeroskopi

30. Fatih Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Seminerleri, Ocak 2010

KONUŞMACI: PCOS’ta agonist mi? Antagonist mi?

31. TCSB Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Seminerleri, Nisan 2010

KONUŞMACI: Ofis Histeroskopide Güncel Durum