Panel ve Sempozyumlar

Paneller

1. 1996 Türkiye Infertilite Vakfi

Ovulasyon Indüksiyonu Paneli

2. 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Myom Ve Infertilite Paneli

3. 1998 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Geriatri Sempozyumu,
Osteoporoz Paneli

4. 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ivf ve Geleceği Paneli

5. 1999 Uludağ Üniversitesi Menopoz Ve Hrt Sempozyumu
Hrt Ve Kardiovasküler Hastalıklar Paneli

6. 2003 Başkent Üniversitesi Konuşma Ofis Histeroskopi
23 Ocak 2003, Ankara

 Sempozyumlar:

1. 1991 International Istanbul Symposium on Obstetrics &Amp;Gynecology
3-6 June 1991

2. 1992 Ii.Türk Hellenik Sempozyumu
19-22 Haziran 1992

3. 1993 I.Ulusal Menopoz Ve Osteoporoz Sempozyumu
22-24 Eylül 1993

4. 1994 Androloji Ve Erkeğe Bağli Infertilite Sempozyumu
24-26 Kasim 1994 Ankara

5. 1996 Çukurova Bölgesi I.Üreme Endokrinolojisi Ve Infertilite De Yenilikler Sempozyumu

6. 1998 Jinekolojide Operatif Laparoskopi Sempozyumu
3-4 Şubat 1998 Izmir

7. 1998 Geriatri Sempozyumu

17 Aralik 1998 , Ankara

8. 1999 4ncü Uludağ Sempozyumu, Menopoz Ve Hormon Replasman Tedavisi

4-7 Mart 1999, Bursa ( Birincilik Ödülü )

9. Birinci Ulusal in Vitro Fertilizasyon Simpozyumu

4/5 Kasim 2000 Gata Ankara

10. 2002 Gata Üroloji Abd Aids Sempozyumu
01 Ekim 2002 Askeri Müze (Istanbul)

11. 2002 Ankara Jinekoloji Derneği Aylik Bilimsel Toplantilari : Ofis Işlemleri

21 Kasım 2002

12. Izmir Ege Üniversitesi Güncel Infertilite Ve Yardimci Üreme Teknikleri Sempozyumu
24-27 Nisan 2003 Çeşme
Pcos ve Art

13. Jinekolojik Endoskopi sempozyum ve çalıştayı, 10-14 Şubat 2010 Bursa

KURS DİREKTÖRÜ: Asherman tedavisi

KONUŞMACI: Ofis Histeroskopi

14. ÜTD PCOS Sempozyumu EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kış Okulu, 27-28 Şubat 2010

Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal EKO Kursu

KONUŞMACI: PCOS’lu hastalarda IVF tedavisi

15.Üreme Tıbbı Sempozyumu , 14-15 Şubat 2009 İzmir

16.Üreme Tıbbı Derneği PCOS Sempozyumu, 27-28 Şubat 2010 Kayseri

17. 1.ÜTD PKOS Sempozyumu, 29 Ocak 2012 Konya

18. 2.ÜTD PKOS Sempozyumu, 4 Kasım 2012 Konya

19. ÜTD Her yönüyle PKOS Sempozyumu, 24 Şubat 2013 Ankara

20. ÜTD Her yönüyle PKOS Sempozyumu, 31 Mart 2013 İzmir

21. ÜTD Her yönüyle PKOS Sempozyumu, 14 Nisan 2013 Adana

22. ÜTD Her yönüyle PKOS Sempozyumu, 23 Şubat 2014 İstanbul

23.  Endometriozis Sempozyumu, 05 Nisan 2015 – Gaziantep