Konferanslar

1. 1990 I.Jinekoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu
17-19 Eylül 1990 Adana
· Histereskopi

2. 1991 Ii.Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri
27-30 Mayis 1991 Antalya
· Endometriozis Ve Infertilite

3. 1992 3.Uluslar Arasi Obstetrik Ve Jinekoloji Kongresi
7-11 Eylül 1992 Izmir
· Operatif Histereskopi

4. 1993 Infertilitede Temel Tani Ve Tedavi Kursu

22-24 Eylül 1993
· Tanisal Histeroskopi

5. 1994 Uluslar Arasi Ii.Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Kongresi

15-18 Eylül 1994 Ankara
· Tanisal Histereskopi

6. 1994 Infertilite Ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tani Ve Tedavisi Kursu
28-30 Ekim 1994 Ankara
· Disfonksiyonel Uterin Kanamalar

7. 1995 1.Uluslararasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Operatif Histeroskopi

8. 1995 I.Ulusal Diyarbakir Kadin Doğum Günleri

19-22 Nisan 1995
· Diagnostik Ve Operatif Histereskopi

9. 1995 Uluslar Arasi Yardimci Üreme Teknikleri Üreme Endokrinolojisi Ve Infertilitede Son Gelişmeler Kongresi
19-25 Mayis 1995 Kapadokya
· Laparaskopik Adezyolizis

10. 1996 4.Infertilite Ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tani Ve Tedavi Kursu
26-28 Ekim 1996
· Uterin Sineşiler Ve Infertilite Ilişkisi

11. 1996 Infertilite Ve Endoskopik Cerrahi Kongresi

Adana-Nisan 1996
1. Histereskopi Ve Histereskopik Cerrahi
2. Endoskopik Workshop

12. 1996 Uluslar Arasi Üreme Endokrinolojisi,Infertilite.,Asiste Üreme Teknikleri,Jinekolojik Endoskopi Ve Jinekolojide Yeni Tanisal Tekniklerde Tartişmali Konular Ve Son Gelişmeler Kongresi
15-19 Mayis 1996 Istanbul
1. Endometrial Ablation For Intractable Menorragia
2. Laparoscopic Hysterectomy

13. 1996 Jinekolojide Operatif Laparoskopi Sempozyumu 3-4 Şubat 1996 , Izmir

· Anormal Uterin Kanamalarin Tedavisinde Endometrial Ablasyon Ve Histerektominin Yeri

14. 1997 5.Infertilite Ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tani Tedavi Kursu

31 Ekim- 2 Kasim 1997 , Ankara
· Preimplantasyon Genetik Tani

15. 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 Ne 3 Kala Jinekoloji Obstetrik Kongresi


16. Ofis Histeroskopi


17. 1997 International Jinekoloji-obstetrik Kongresi

Antalya-mayis 1997
· Proksimal Tüp Oklüzyonlarinin Tedavisi

18. 1997 Ii.Ulusal Kadin Doğum Günleri

Diyarbakir 1-4 Mayis 1997
· Intrauterin Sineşiler

19. 1997 Iii.Ulusal Menopoz-osteoporoz Reprodüktif Kip Kongresi

24-28 Eylül 1997 Antalya
· Yardimci Üreme Tekniklerinde Kullanilarak Oluşan Gebeliklerin Izlenmesi

20. 1997 I.Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

8-11 Nisan 1997 Isparta
· Müllerian-füzyon Defektleri Ve Histereskopik Tedavi

21. 1998 2.Uluslararasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

· Proksimal Tubal Okluzyon Tedavisi

22. 1998 Eshre 1998 Gynaecologic Endoscopy’98
Sep.24-27 1998, Ankara
· Müllerian Anomaliler
· Endoskopik Myomektomi Dezavantajlari

23. 1998 Infertilite Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tani Ve Tedavi Kursu-vi

· Myom Ve Infertilite Ilişkisi
· Submukoz Myomektomi

24. 1998 Geriatri Sempozyumu
17 Aralik 1998 , Ankara
· Postmenopozal Dönemde Kadin Hastaliklari

25. 1998 Türk-alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi
Mayis 1998
· Genoma Projesi

26. 1998 Ovulation Induction And Menopause’98
May 20-24 1998 , Antalya
· Conventional versus Low-dose Regiments of Gonadotropin Induction of Ovulation

27. 1998 Kadin Ve Ovaryum Kongresi
17-19 Aralik 1998 , Adana
· Luteal Faz Defektleri
· Menopoz Ve Kardiovasküler Sistem

28. 1998 Histereskopi Teorik Ve Pratik Kursu
23-24 Haziran 1998,
· Histereskopik Endometrial Ablasyon

29. 1998 Xii.Jineko-patoloji Kongresi

25-27 Mayis 1998, Istanbul
· Müllerian Füzyon Anomalilerinde Operatif Histereskopi

30. 1998 Inönü Üniversitesi 1. Jinekoloji Toplantisi

15 Temmuz 1998 Malatya
· Peratif Laparoskopi

31. 1998 Kocaeli Üniversitesi Jinekoloji Günleri

21 Agustos 1998
· Endometrioziste Cerrahi

32. 1999 Iv.Uludağ Sempozyumu , Menopoz Ve Hormon Replasman Tedavisi

· Menopoz Ve Kardiovasküler Sistem

33. 1999 I.Ulusal Aile Planmasi Kongresi

· Histereskopik Tubal Sterilizasyon

34. 1999 Türk-alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi
19-23 Mayis 1999
· Preimplantasyon Genetik Tani

35. 1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Obstetrik Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
20 Nisan 1999
· Pco’ Da Ovulasyon Indüksiyonu

36. 1999 Çukurova Üniversitesi Eğitim Semineri
20 Haziran 1999
· Invitro Maturasyon

37. 1999 Hacettepe Ünv., Kadin Hastl.Ve Doğum Ad.8 Yillik Toplanti

28 Haziran 1999, Ankara
· Histereskopinin Dünü, Bugünü, Yarini

38. 1999 Akdeniz Üniversitesi Histereskopi Kursu

20 Haziran 1999
· Operatif Histereskopi

39. 1999 Izmir 9 Eylül Üniversitesi

2 Mayis 1999
· Laparaskopik Burch

40. 1999 I.Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi

15 Nisan 1999 Isparta
· Operatif Histereskopi

41. 2003 Zekai Tahir Burak Doğumevi Konferans Ve Seminer Programi
09 Ocak 2003 Ankara

42. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadinhastaliklari Anabilim Dali, Eğitim Toplantilari

20 Aralik 2006, Polikistik Over Sendromu: Güncel Tedavi Yaklaşimlari, Konuşmaci

43. Abant Izzet Baysal Tıp Fakültesi, Eğitim Toplantilari

23 Aralik 2006, Pcos’ta Ovulasyon Indüksiyonu, Konuşmaci

44. Tcbs Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi 2006-2007 Eğitim Toplantilari
10 0cak 2007, Endometriozis Infertilite Ilişkisi, Konuşmaci

45. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Eğitim Toplantıları

Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı

46. Tcbs Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
22 Mart 2008 ‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

47. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008‘’ Infertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

48. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
Haziran 2008 ‘’ovulasyon Fizyolojisi Ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

49. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları
Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı

50. TCSB Ankara Etlik Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
22 Mart 2008 ‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

51. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008 ‘’ Infertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

52. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
Haziran 2008 ‘’Ovulasyon Fizyolojisi Ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

53. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları
Ocak 2008 ‘’ Ovarian Stimülasyon Protokolleri’’ , Konuşmacı

54. TCBS Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007-2008 Eğitim Toplantıları
‘’ Normoresponder Olgularda Gonadotropin Uygulamaları’’, Konuşmacı

55. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı
Mayıs 2008 ‘’ İnfertilitede Histeroskopinin Yeri ‘’ , Konuşmacı

56. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları, Haziran 2008 ‘’Ovulasyon Fizyolojisi ve Kronik Anovulasyonda Tedavi Modaliteleri’’, Konuşmacı

57. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları,
10.2008 Endoskopik Eğitimlerin Akreditasyonu ve günümüzde ofis histeroskopi

58. Fatih Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Seminerleri, Ocak 2010

KONUŞMACI: PCOS’ta agonist mi? Antagonist mi?

59. TCSB Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Seminerleri, Nisan 2010

KONUŞMACI: Ofis Histeroskopide Güncel Durum